Xóa cảnh báo .Tunca (Loại bỏ Hướng dẫn)

.Tunca notifications come to users who have their workstations infected with ransomware. Ransomware là một loại mối đe dọa máy tính thâm nhập vào hệ thống, mã hóa các file cụ thể hoặc toàn bộ hệ thống và đòi hỏi phải trả tiền cho chìa khóa mở khóa. Chúng tôi muốn dạy cho bạn làm thế nào bạn phải phát hiện ransomware và xóa ... Tiếp tục đọc