Beware of Processerapplication.com fake Flash Player update alerts!

Processerapplication.com pop-ups appear in your computer when it is infected by certain nasty adware. מטרת חלונות קופצים כזה היא לא לנקות את המערכת, אלא לעשות דברים אפילו יותר גרועים. בעצם, המטרה העיקרית של התראות המזויפות אלה היא להכריח אותך לתוך הורדה והתקנה אחרת ... המשך לקרוא