קטגוריה - כּוֹרֶה

כּוֹרֶה

UpdaterProBrowsers.exe – איך להסיר?

UpdaterProBrowsers.exe מתייחס לתוכנה שעלולה להיות לא רצויה שאינה רצויה במערכת. לעתים קרובות משתמשים מזהים את התהליך עקב ה...

כּוֹרֶה

Rentime.exe – איך להסיר?

Rentime.exe מתייחס לתוכנה שעלולה להיות לא רצויה שאינה רצויה במערכת. משתמשים לעתים קרובות מזהים את התהליך עקב ProgramData...

כּוֹרֶה כופר

תהליך Mbappert.exe?

Bak.exe is an application that appears in the system due to the vulnerability in the system. It takes place in the system and a Google folder appears...