כופר

כורים טרויאנים

מדריכי ההסרה האחרונים

כּוֹרֶה

UpdaterProBrowsers.exe – איך להסיר?

UpdaterProBrowsers.exe מתייחס לתוכנה שעלולה להיות לא רצויה שאינה רצויה במערכת. לעתים קרובות משתמשים מזהים את התהליך עקב ה...

כּוֹרֶה

Rentime.exe – איך להסיר?

Rentime.exe מתייחס לתוכנה שעלולה להיות לא רצויה שאינה רצויה במערכת. משתמשים לעתים קרובות מזהים את התהליך עקב ProgramData...